Bộ chương trình lãnh đạo & kỹ năng mềm

Kỹ năng phân công và giao việc

Ngày khai giảng
Lịch học
Học phí
Updating...

Giới thiệu

Mục tiêu

Đối tượng

Nội dung


Đăng ký khoá học : Kỹ năng phân công và giao việc

    Họ tên học viên (*)
    Giới tính (*)
    Điện thoại liên hệ (*)
    Email (*)
    Khoá học đăng ký (*)