Bộ chương trình lãnh đạo & kỹ năng mềm

Phát triển năng lực lãnh đạo

Ngày khai giảng
Lịch học
Học phí
Updating...

Giới thiệu

Giới thiệu khoá học

Mục tiêu

Mục tiêu khoá học

Đối tượng

Đối tượng khoá học

Nội dung

Liên hệ để tư vấn

Đăng ký khoá học : Phát triển năng lực lãnh đạo

    Họ tên học viên (*)
    Giới tính (*)
    Điện thoại liên hệ (*)
    Email (*)
    Khoá học đăng ký (*)