Bộ chương trình Quản lý Sản xuất

Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM

Ngày khai giảng
20-05-2022
Lịch học
2-4-6 : 16h-19h
Học phí
2.000.000

Giới thiệu

nội dung Giới thiệu

Mục tiêu

nội dung mục tiêu

Đối tượng

nội dung đối tượng

Nội dung

Liên hệ để tư vấn

Đăng ký khoá học : Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM

    Họ tên học viên (*)
    Giới tính (*)
    Điện thoại liên hệ (*)
    Email (*)
    Khoá học đăng ký (*)