Bộ chương trình Quản lý Sản xuất

Quản trị sản xuất tinh gọn theo Lean Manufacturing

Ngày khai giảng
22-04-2022
Lịch học
Học phí
Updating...

Giới thiệu

Mục tiêu

Đối tượng

Nội dung


Đăng ký khoá học : Quản trị sản xuất tinh gọn theo Lean Manufacturing

    Họ tên học viên (*)
    Giới tính (*)
    Điện thoại liên hệ (*)
    Email (*)
    Khoá học đăng ký (*)