Bộ chương trình lãnh đạo & kỹ năng mềm

Quản trị sự thay đổi

Ngày khai giảng
Theo Yêu Cầu
Lịch học
Học phí
Updating...

Giới thiệu

Mục tiêu

Đối tượng

Nội dung


Đăng ký khoá học : Quản trị sự thay đổi

    Họ tên học viên (*)
    Giới tính (*)
    Điện thoại liên hệ (*)
    Email (*)
    Khoá học đăng ký (*)