TRƯƠNG MINH CẢNH

Chuyên gia - Giảng viên

Thạc sĩ tư vấn quản lý quốc tế (MBA – MCI, Đại học ứng dụng khoa học tây bắc Thụy Sĩ)

Kỹ sư Hóa – Đại học Bách Khoa TP HCM

Blackbelt Lean 6 sigma (Pivotal – Singapore)

Chuyên viên đánh giá ISO 9000

Tôi đã tiếp nhận được nhiều phương pháp đào tạo tiên tiến, từ nhiều chương trình trong nước và quốc tế qua các khoá đào tạo chuyên nghiệp.

Điều này đã giúp tôi được các đối tác, học viên và doanh nghiệp đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy và tư vấn,…